Pretplata se može izvršiti za komplet REGISTARA ili za neki od pojedinačnih REGISTARA, zavisno od interesa pretplatnika.

Propisi u registru SISTEMSKI PROPISI imaju strateški značaj i u njemu se mogu naći propisi (zakoni) iz osnovnih oblasti poslovanja (osnivanje i registracija pravnih i drugih subjekata, obligacioni odnosi, porezi i carine, finansijski propisi, privatizacija, radno pravo), odnosno po djelatnostima (privredna društva, bankarstvo, osiguranje, trgovina), sve na nivou države BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Ostali REGISTRI više su specijalne namjene zbog čega su i razuđeniji, pa sadrže i podzakonske akte (pravilnici, uputstva) i ostale akte (uredbe, odluke) i obuhvataju i propise kantona.

Registar BUDŽET/PRORAČUN primarno je namijenjen organima uprave od nivoa države do lokalnih zajednica i kontrolnim organima koji prate poslovanje budžetskih korisnika i sadrži propise o budžetima na svim nivoima, trezorskom poslovanju, javnim prihodima (pripadnost, način uplate), javnim nabavkama, organizaciji organa uprave, radnim odnosima i plaćama u organima uprave i državne službe i dr.

Registar FINANSIJSKI PROPISI I VRIJEDNOSNI PAPIRI sadrži propise o finansijskom, bankarskom i deviznom poslovanju, poslovanju na berzi, vrijednosnim papirima, računovodstvenim propisima i propisima o reviziji i dr. i predstavlja siguran oslonac u poslovanju širokog kruga korisnika, kao što su: privredna društva i samostalni privrednici, finansijske institucije (banke, mikrokreditne organizacije), osiguravajuća društva, društva za upravljanje fondovima, investicioni fondovi, računovodstvene i revizorske agencije, komisije za vrijednosne papire, registri vrijednosnih papira, agencije za bankarstvo, agencije za nadzor osiguranja i dr.

Registar POREZI I CARINE treba da bude dragocijena pomoć u svakodnevnom radu prvenstveno poreznim obveznicima, poreznim i carinskim organima, firmama koje se bave uvozom i izvozom dobara i stranim ulagačima. U njemu su obuhvaćeni propisi o direktnim i indirektnim porezima, poreznim organima, carinskoj politici i carinskim organima, vanjskotrgovinskoj politici i stranim ulaganjima na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i kantona.

Registar TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I OBRT poslužiće kao korisno sredstvo u poslovanju organizacija iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i obrta  kroz obuhvat propisa o osnivanju, registraciji i uslovima u pogledu opremljenosti radnih prostora,  kategorizacije objekata, kadrovskih uslova, standarda u pogledu kvaliteta i dr. subjekata iz tih djelatnosti na nivou BiH i entiteta. Oni predstavljaju i nezaobilazan priručnik inspekcijskim organima koji vrše kontrolu primjene propisa i rada u tim djelatnostima.

Pored osnovne funkcije koju imaju propisi u svakodnevnom radu, pretplatom na REGISTAR PROPISA pretplatnik stiče pravo na BESPLATNO KORIŠTENJE USLUGA REVICONOV-og SAVJETODAVNOG SERVISA ZA PRETPLATNIKE u toku godine u smislu dobijanja promptnog odgovora na postavljene usmene i pismene upite.

Cijene - pretplate na Registar propisa

Pojedinačni registri
i komplet
Cijena
za on-line izdanje
Cijena
za on-line izdanje
za pretplatnike
na Porezni savjetnik
SISTEMSKI PROPISI
200,00 KM
BUDŽET/PRORAČUN
100,00 KM
FINANSIJSKI PROPISI
I VRIJEDNOSNI PAPIRI
150,00 KM
POREZI I CARINE
200,00 KM
TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO,
TURIZAM I OBRT
100,00 KM
KOMPLET
500,00 KM
400,00 KM

Popust za pretplatnike na Porezni savjetnik je isključivo za Komplet registra propisa, za pojedinačne pretplate za sve vaze iste cijene.

 


Pretplatite se!
Copyright © Revicon d.o.o. Sva prava pridržana.